Voorboren

Vandaag is het voorboren gedaan ter voorbereiding van het heien.