Fundering

Vandaag is er een begin gemaakt met het plaatsen van de bekisting voor de funderingen.