Laatste funderingswerk

Vandaag is het betonijzer geplaatst voor de funderingen rond de kelder en voor de voorkant (dijkzijde) van het huis. Dit is het laaste funderingswerk. Morgen beginnen de metselaars met kalkzandsteen bij de terrassen, tevens worden de meterkast doorvoeren gemaakt en de aardkabel bevestigd. Dinsdag wordt in de funderingsbekisting het beton gestort.