2e etage klaar voor beton

De 2e etage is gereed voor betonstorten. Alle leidingen in de vloer zijn klaar.